Komplexní vyšetření očí

Vyšetření zrakové ostrosti

Zorné pole je část prostoru, kterou vidíme jedním okem, aniž se změní směr pohledu, jde tedy o zevní vidění všech bodů, které se zobrazují na sítnici při zakrytí jednoho oka.

Součástí komplexního vyšetření zraku je vyšetření zorného pole, které podává informace o celém zrakovém systému. Pro svou vysokou hodnotu je toto vyšetření nejdůležitějším funkčním testem v diagnostice glaukomu a onemocnění sítnice, kdy dojde například k jejímu odchlípení apod. Ke snížení rozsahu zorného pole může dojít vlivem očních onemocnění jako je šedý nebo zelený zákal, dále poruchou zrakové dráhy a zrakových center nebo utlumením jednoho oka apod.  Zorné pole je možné vyšetřit konfrontační metodou, což je jednoduchý test, který je založen na srovnání zorného pole pacienta a vyšetřujícího lékaře.

Principem vyšetření je, zjistit rozsah zorného pole a případných odchylek nebo abnormalit a stanovit diagnózu. Vyšetření se provádí oftalmoskopem, zornice se z různých úhlů osvětluje a vyšetřovaný sděluje, ze kterého směru světlo vnímá.

Do základních očních vyšetření patří zraková ostrost, barevné vidění a reakce zornic na světlo. Provedení  vyšetření zrakové ostrosti do dálky a optimální korekce do blízka je základ úspěšné perimetrie. Barevné vidění je možné díky rozlišení tří barev a to červené, zelené a modré. Pokud poklesne citlivost pro barvy, jde o první signál poruchy zrakového nervu. Velký význam má dráha zornicového reflexu. Jde o jednoduché porovnání reakce obou zornic, zda jsou symetrické a zda není poškozena zraková dráha.

Pro prohlížení a měření zorného pole se používá termín perimetrie a pro měření se využívá perimetru. Jedná se o měření fyzikálních veličin prostřednictvím určitého vjemu. Nejjednodušším vjemem je vnímání světla. Pacient se zaměří na malý světlý bod, v zorném poli jsou vytvořeny ještě další světelné body. Absolutní citlivost na světlo lze určit podle toho, jak jasná musí být ona další světla, aby je pacient zaznamenal.

Měření nitroočního tlaku

Jde o vyšetřovací metodu, kdy se pomocí přístroje změří tlak v oku. Tlak v oku je za normálních okolností stabilní, k mírnému kolísání dochází během dne, Tlak oka je ovlivňován přítokem a odtokem nitrooční tekutiny. Ten se zvyšuje také věkem, ale to je individuální, znamená to, že pro jednoho pacienta je tlak bezpečný, u jiného může vyvolat poškození zrakového nervu. Měření nitroočního tlaku je součástí komplexního očního vyšetření. Zvýšený nitrooční tlak doprovází některá závažná onemocnění, která mohou vyústit až ve ztrátu zraku. Jde například o onemocnění, které se nazývá glaukom, nebo-li zelený zákal. Vyšetření se provádí na bezkontaktním tonomeru. Pacient si opře bradu o podložku před přístrojem a bude sledovat bod na přístroji před sebou. Potom pocítí fouknutí do oka, které se třikrát po sobě opakuje a je hotovo, alespoň pro jedno oko, druhé oko se vyšetřuje stejným způsobem. Během vyšetření se zaznamenávají naměřené hodnoty, které se ukládají do zdravotnické dokumentace pacienta. Vyšetření je zcela bezbolestivé, až na nepříjemné fouknutí do oka, na to je ale pacient předem upozorněn.

Vyšetření očního pozadí

Vyšetřením očního pozadí lze prohlédnout zadní část oka, kde se nachází sítnice, zrakový nerv a cévy. Sítnice je oblast, kde jsou uloženy smyslové buňky, které zpracovávají světelné informace. Středem sítnice prochází zrakový nerv, kam míří světelné informace a odtud jsou předávány do mozku. Zde se zrakové informace zpracovávají do podoby skutečného obrazu. Při vyšetření zadního pozadí se kontrolují i cévy, které jsou dobře přístupné. K vyšetření se používá přístroj zvaný oftalmoskop. Při tomto vyšetření je třeba pacientovi do očí aplikovat oční kapičky na rozšíření zornic. Vyšetření je zcela nebolestivé.

Zrakový systém je jeden z nejsložitějších systémů lidského těla, který analyzuje světelné podněty a díky němu vnímáme prostory kolem nás. Onemocnění očí může mít za následek dočasné nebo trvalé výpadky v zorném poli. Každé oční onemocnění se projevuje potížemi různého charakteru. Příznaky mohou být typické pro onemocnění zraku, ale také mohou být doprovodným jevem jiného onemocnění, například bolest oka nebo bolest v jeho okolí může signalizovat jakýkoliv zánět oka. Do oka mohou také vystřelovat bolesti, které vychází z krční páteře. Bolesti za očima se objevují v počátečním stádiu chřipky.

Oční migréna

Oční migréna se vyznačuje především bolestí hlavy a pacienti pociťují jednostranný nebo oboustranný výpadek v zorném poli, současně může nastat i porucha vidění, která se projevuje tvary jiskřivé podkovité linie na obou očích,  zmizí asi za 20-30 minut.

Odchlípení sítnice

Toto onemocnění postihuje lidi ve středním a vyšším věku. K odchlípení může dojít třeba při úrazu ostrým nebo tupým předmětem do oka, kdy se poškodí stěna očního bulbu. V tomto případě musí být léčba zahájena okamžitě, jinak může dojít ke zhoršenému vidění a nebo k úplné ztrátě zraku. Vyšetření se provádí oftalmoskopem, kterým se změří výška a rozsah odchlípení sítnice. Pacient tuto poruchu vnímá jako šedivou clonu, která se neustále zvětšuje.

Světloplachost

Světloplachost se objevuje zejména u přecitlivělých lidí a může se objevit bez jakékoliv příčiny. Také ale vznikne při onemocnění rohovky, u zánětu duhovky nebo zánětu spojivek, příčinou ale může být i úraz.

Ječné zrno

Ječné zrno se projevuje otokem, zarudnutím nebo bolestivostí víčka, postupně se na oku vytvoří puchýřkovité vyklenutí s hnisem. Ječné zrno lze odstranit šetrným lékařským zákrokem a poté se zrno začne hojit. Určitě v žádném případě není vhodné si ječné zrno sami doma vymačkávat. Bez lékařského zákroku se během několika dnů vstřebá, nebo přejde do chronické formy, to znamená že se vytvoří tuhý nebolestivý hrbol v očním víčku.

Léčba závisí na typu a lokalizaci postižené žlázky, ale také na stádiu zánětu. Většina ječných zrn se zhojí sama a léčbu nevyžaduje. Určitě je vhodné přikládat teplé obklady, které mohou urychlit zkapalnění obsahu ječného zrna. Pokud nedojde k vstřebání a vytvoří se puchýřek naplněný hnisem, je třeba vyhledat lékařské ošetření.

Zánět spojivek

Zánět spojivek se projeví především nepříjemným pocitem v oku jako je pálení, řezání, svědění. Dále se projevuje zvýšenou citlivostí na světlo, spojivka je překrvená, někdy zduřelá a oteklá, velmi často zánět provází slzení očí a výtok, který je hnisavého charakteru. Příčiny vzniku zánětu mohou být infekční nebo neinfekční. Infekční jsou vyvolávány bakteriemi, viry nebo plísněmi. Neinfekční příčiny mohou být například UV záření, horské slunce nebo působení některých chemických látek. Příznaky zánětu spojivek se ale projevují s různou intenzitou, například pro alergické záněty je příznačné svědění a otok spojivky, u bakteriálních je typický hnisavý výtok, u virových příznaků, kdy je spolu se spojivkou postižena i rohovka, bývá silné slzení a pocit podobný přítomnosti písku v očích. Podle průběhu tohoto onemocnění se rozlišují záněty akutní a chronické. Akutní jsou ve většině případů krátkodobé a samy odeznívají, naopak chronické obtěžují pacienta i po většinu jeho života. Zánět spojivek sice pacienta na životě neohrožuje, ale značně mu ho znepříjemňuje.

Léčba se odvíjí od charakteru a intenzity příčiny, která zánět vyvolala. K léčbě se většinou požívají oční kapky nebo masti, které by měl vždy předepsat oční lékař.

Jako prevence tohoto onemocnění je důležité nemnout si oči špinavýma rukama, po umytí obličeje používat vlastní čistý ručník, při pobytu na sluníčku při opalování nebo pobytu ve vyšších nadmořských výškách používat sluneční brýle.

Zelený zákal

Zelený zákal čili glaukom je onemocnění, při kterém dochází k nerovnováze mezi tvorbou a odtokem nitrooční tekutiny odvodnými kanálky v oku. Díky této nerovnováze dochází k útlaku zrakového nervu a následně pak k postupnému odumírání vláken zrakového nervu a to vede k výpadkům zorného pole a pomalému zhoršování zraku. Pokud se glaukom neléčí, dochází k úplné slepotě. Pokud je zelený zákal včas diagnostikován a léčen, postižení zraku je možné vhodnou léčbou zpomalit.

Aby bylo možné stanovit správný léčebný plán, je třeba provést vyšetření pomocí očního koherenčního tomografu, který vyšetří sítnici a zrakový nerv.

Glaukom je zákeřné onemocnění, protože probíhá pomalu a nepozorovaně a většina pacientů nezpozoruje žádné příznaky až do doby, kdy se jim začne zhoršovat vidění.

Šedý zákal

Šedý zákal (katarakta), který vzniká zakalením čočky a pacient vidí tak, jako by se koukal přes špinavé sklo. Léčba je možná nahrazením zakalené lidské čočky tenkou umělou čočkou. Tato oční nemoc i přes pokročilou moderní léčbu, je stále hodně rozšířena. Šedý zákal může být dědičný, ale může se objevit i jako důsledek trvalého užívání některých léčiv, především kortikosteroidů nebo v důsledku jiného celkového nebo očního onemocnění. Další příčinou, která může vést ke vzniku šedého zákalu, může být úraz oka, těžký oční zánět apod. Šedý zákal se nedá zastavit žádnou léčbou, pouze chirurgicky, neboť dochází k metabolickým změnám uvnitř čočky. K operaci se přistupuje v případě, že kvalita vidění je snížena natolik, že má negativní vliv na osobní nebo pracovní život pacienta. Operace se provádí v tzv. topické anestezii, která spočívá v kapání anestetických kapek na rohovku a spojivku a tím dojde k znecitlivění oka. Umělá čočka nahradí odstraněnou lidskou čočku a podle zvolené dioptrické síly umělé čočky se může odstranit krátkozrakost nebo dalekozrakost a pacientovi je tak umožněno po operaci ostré vidění. Šedý zákal souvisí s procesem stárnutí oční čočky a paří k nejčastějším onemocněním oka ve vyšším věku.

V rámci vyšetření očí a v případě potřeby, předepisuji brýle. V rámci prevence nebo podezření na zhoršení zraku je odborné vyšetření tou správnou volbou. Zkontroluji zrak a změřím dioptrie.

Pravidelné kontroly zraku jsou nezbytné proto, aby vaše dioptrické brýle či kontaktní čočky vhodně  korigovaly se současnými naměřenými hodnotami v oku. V případě, že měření stále oddalujete, mohou být vaše brýle slabé, což může mít vliv na vývoj dalších očních vad. Doporučuji alespoň jedenkrát za rok jednu návštěvu u očního lékaře!

Pacienti by měli prevenci zraku brát zcela automaticky, jako například preventivní prohlídky u praktického lékaře. Preventivní prohlídka zraku nejen že prozradí, zda jsou oči v pořádku, ale i mnoho dalšího o vašem celkovém zdravotním stavu. Ono se totiž ne nadarmo říká, že ,,Oči jsou zrcadlem duše“.

Pro všechny zrakové vady jsou vhodné kontaktní čočky, nezáleží tedy ani na věku, ani na dioptriích a ani na životním stylu. Kontaktní čočky mnoha lidem umožnily mladistvý vzhled, proto je upřednostňují před brýlemi. Především však dokážou korigovat všechny standardní oční vady, jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a vetchozrakost. Denní čočky jsou vhodné i pro ty, kdo žijí rychlým životním tempem a sportují, stejně tak jsou dobrou alternativou, protože se nezamlžují, poskytují širší zorné pole a lepší periferní vidění oproti brýlím. Navíc jsou velmi pohodlné jak při práci, tak při odpočinku.